flagŘecko 1979.flag

 

Deník

Odlet do Sofie, cesta přes Bulharsko, rozdělení výpravy -
Nikotin, Mystik a Ladná v Meteoře, Delfách, v Athénách a na Aigině,
Normál na Severních Sporadách, opětné setkání v Athénách.

27.7-28.7. 28.7-29.7. 29.7. 29.7. 30.7. 30.7. 30.7. 31.7. 31.7. 31.7. 31.7. 31.7. 31.7.

1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 2.8. 2.8. 2.8. 2.8. 3.8. 3.8. 3.8. 4.8. 4.8. 4.8. 5.8. 5.8.

Plavba z Pirea na Théru - Santorini a týdenní život na ostrově,
návrat do Pirea a Athén, opětné rozdělení.

6.8. 6.8. 6.8.-7.8. 7.8. 7.8. 7.8.-8.8. 8.8. 8.8. 8.8. 8.8.-9.8. 9.8.-10.8. 10.8.-11.8. 11.8.-12.8. 13.8. 13.8. 13.8.-14.8. 14.8.

Nikotin, Mystik a Ladná na Peloponésu, zakončení v Athénách, návrat přes Sofii do Prahy

14.8.-15.8. 15.8. 15.8. 15.8.-16.8. 16.8. 16.8.-17.8. 17.8. 17.8.-18.8. 18.8.-19.8. 19.8. 19.8.-20.8. 20.8.

Normál v Athénách, na Peloponésu a v Delfách.

14.8.-15.8. 15.8. 15.8.-16.8. 16.8. 16.8.-17.8. 17.8. 17.8.-18.8. 18.8. 18.8.-19.8. 19.8. 19.8.-20.8. Závěr

Fotky Normála.

Diáky Nikotina.