Miroslav Křížek

 
/21/5/1946 v Ústí nad Labem

Studium:   AVU /obor restaurování uměleckých památek, u prof. R. Ondráčka/

                            /1977 -  1983/

Samostatné výstavy:

Staré Hrady:                              1993,  obrazy, kresby, objekty,  kopie.

Opočno:                                    1996,  obrazy objekty.

Praha-Nová síň:                         2001,  „Pomalu, ale přece“  obrazy, objekty.

Praha -- Novoměstská radnice:  2009, „Pomníky živým“ Obrazy, kresby, objekty.

Nová tvorba

Artefakty

Vernisáže